สินค้ามากับเรือ Hanjin ในช่วงนี้ต้องรับมืออย่างไร(Sep. 2016)

ปัญหาใหญ่ระดับโลกตอนนี้คือการที่สายเรือใหญ่ Hanjin ประกาศล้มละลายและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ทำให้ตู้สินค้าที่อยู่บนเรือทั้งหมดไม่สามารถ