จีนขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ผู้นำเข้าอ่วม ต้นทุนสูงขึ้น

หากใครนำเข้าสินค้าจากจีน ช่วงเดือน ตุลาคมจนถึงปัจจุบัน จะพบว่าค่าขนส่งทางเรือเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากที่ จีนโดน โควิด-19 เล่น