HS Code หรือพิกัดสินค้า คืออะไร ?

มารู้จักความเป็นมากันก่อนนะ HS CODE (Harmonized System) หรือ พิกัดศุลกากร เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดสินค้าด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก สำหรับแจ้งภาษีอากร