Port Congestion คืออะไร

ช่วงนี้ผู้นำเข้า-ส่งออกหลายๆท่านคงจะกำลังประสบปัญหาเรือดีเลย์ เพราะว่า Port Congestion ที่ต้นทางบ้าง ที่ปลายทางบ้าง แล้วเจ้าPort Congestion นี้คืออะไร ทำไมทำให้เรือดีเลย์ได้ละ???