พิธีการนำเข้า ชิปปิ้ง

Shipping/Customs Broker/Customs clearance พิธีการขาเข้า (ชิปปิ้ง)

Shipping (ชิปปิ้ง) อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า การขนส่งทางเรือ แต่บ้านเราเรียกติดปากและเข้าใจตรงกันว่า ชิปปิ้ง

6 วิธีจัดการชิปเม้นท์นำเข้าช่วงวันหยุดยาว

ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของปีคนไทยเราก็จะมีวันหยุดยาวอยู่เสมอครับ ในช่วงต้นปีวันสงกรานต์ ปลายปีวันพ่อควบวันรัฐธรรมนูญ แม้กลางปีจะไม่มีวัน