Port Congestion คืออะไร

ช่วงนี้ผู้นำเข้า-ส่งออกหลายๆท่านคงจะกำลังประสบปัญหาเรือดีเลย์ เพราะว่า Port Congestion ที่ต้นทางบ้าง ที่ปลายทางบ้าง แล้วเจ้าPort Congestion นี้คืออะไร ทำไมทำให้เรือดีเลย์ได้ละ???

สินค้ามากับเรือ Hanjin ในช่วงนี้ต้องรับมืออย่างไร(Sep. 2016)

ปัญหาใหญ่ระดับโลกตอนนี้คือการที่สายเรือใหญ่ Hanjin ประกาศล้มละลายและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ทำให้ตู้สินค้าที่อยู่บนเรือทั้งหมดไม่สามารถ

พิธีการนำเข้า ชิปปิ้ง

Shipping/Customs Broker/Customs clearance พิธีการขาเข้า (ชิปปิ้ง)

Shipping (ชิปปิ้ง) อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า การขนส่งทางเรือ แต่บ้านเราเรียกติดปากและเข้าใจตรงกันว่า ชิปปิ้ง